Hello Living Faith Family

Welcome to LFCCOP.

Bilang isang miyembro or bisita sa Living Faith every sunday. Ano ang sa tingin mo na dapat magkaroon ang LFCCOP upang matulugan ang bawat dumadalo sa simbahan na lumago at manatili sa simbahan?

Please send us your suggestion here.